top of page

Želite postati mentor novim poduzetnicima? Prijavite se na javni poziv HAMAG-BICRO-a

Preuzeto s hamagbicro.hr


Jeste li iskusni stručnjak, poduzetnik ili menadžer koji je spreman pomoći u pružanju usluga mentorske podrške poduzetnicima u pokretanju i razvoju poslovanja? Prijavite se i postanite mentor savjetnik i/ili mentor za razvoj poslovanja! Odabrani mentori ostvaruju pravo na naknadu za pruženu uslugu mentoriranja i svim će poduzetnicima u Hrvatskoj pod jednakim uvjetima olakšati pristup poslovnim znanjima, vještinama i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavljuje Javni poziv za prijavu u uspostavu i testiranje mentorskih mreža u sklopu projekta Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) - BOND 2.

Uspješnom uspostavom mreža mentora kao podrške postojećim i budućim poduzetnicima stvorit će se jedinstvena nacionalna mreža u Republici Hrvatskoj kao jedna od usluga za poduzetnike u okviru projekta BOND 2, koji okuplja 99 poduzetničkih potpornih institucija u RH, članica Mreže BOND. Prilika je to da poduzetnici iz cijele Hrvatske dobiju mogućnost sudjelovati u testiranju mreža mentora čime stvaramo pretpostavke za ravnomjeran regionalni razvoj.

Pozivaju se zainteresirani kandidati koji ispunjavaju kriterije Javnog poziva za prijavu u uspostavu i testiranje mentorskih mreža BOND 2 kako bi postali mentori te na taj način pomogli u pružanju usluga mentorske podrške poduzetnicima i onima koji tek žele postati poduzetnici s ciljem:

 • razvoja poduzetničkih vještina, kompetencija i inovacija poduzetnika

 • povećanja razine poduzetničke aktivnosti u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji

 • očuvanja i povećanja radnih mjesta koje stvaraju poduzetnici

 • internacionalizacije i rasta poslovanjaPodručja mentoriranja i vrste mentorskih usluga

Mentorska mreža sastoji se od mentora okupljenih oko jednog područja poslovne stručnosti ili sektora gospodarske djelatnosti. Mentorske mreže formirane su oko tri atributa mentora:

 1. Područje poslovne stručnosti (područja u kojima mentor posjeduje vještine i znanja, a stekao ih je formalnim obrazovanjem, cjeloživotnim učenjem i usavršavanjem).

 2. Sektor gospodarske djelatnosti (iskustvo rada u sektorima gospodarske djelatnosti tijekom karijere, poznavanje uzusa određenog poslovnog sektora iz prve ruke i ostvarene kontakte).

 3. Vrsta podrške (mentor savjetnik i/ili mentor za razvoj poslovanja)

Kriteriji i postupak odabira te prava i obveze mentora

Mentori koji sudjeluju u mentorskoj mreži mogu biti isključivo fizičke osobe. Postupak odabira mentora sastoji se od administrativne i kvalitativne provjere, a temeljem kriterija koji su navedeni u Javnom pozivu odnosno Uputama za prijavitelje za uspostavu i testiranje mentorskih mreža. Također, navedenim Uputama definirana su i prava i obveze mentora kao i naknade za usluge mentoriranja.

Prijave se zaprimaju najkasnije do 30 dana od dana objave poziva, odnosno do 23. veljače 2023. godine u 23:59 sati elektroničkim putem na adresu mreze.mentora@hamagbicro.hr, a moraju sadržavati sljedeće dokumente u traženom formatu:

 1. Životopis kandidata (mora sadržavati popis i kontakt podatke mentoriranih poduzetnika/osoba kao i bitne činjenice s obzirom na prijavljena područja poslovne stručnosti, sektore gospodarske djelatnosti i vrstu podrške)

 2. Ispunjena lista projekata i referenci (proizvoljni format)

 3. Diploma ili potvrda o završenom obrazovanju

 4. Ispunjen prijavni obrazac s potvrdom o točnosti podataka (u prilogu poziva)

 5. Potpisana izjava pristanka na uvjete mentorske mreže (u prilogu poziva)

 6. Profilnu fotografiju

 7. Kratku biografiju do 250 znakova

Sva dokumentacija mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a prijave će se obrađivati i evaluirati redoslijedom zaprimanja. Nepotpune prijave i one pristigle nakon roka neće se evaluirati.

S kandidatima koji su odabrani za uključivanje u mentorsku mrežu HAMAG-BICRO će sklopiti Ugovor o pružanju mentorskih usluga.

Korisnici mentorskih usluga mogu biti pravne osobe definirane kao mikro i mali poduzetnici sa sjedištem na području Republike Hrvatske ili fizičke osobe s namjerom osnivanja mikro ili malog poduzeća sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Svrha uspostave mentorskih mreža je osigurati usluge mentora korisnicima u pokretanju i razvoju poslovanja na području Republike Hrvatske posredstvom poduzetničkih potpornih institucija sukladno fazi razvoja, djelatnosti i potrebama poduzetnika.

Budite podrška i vjetar u leđa budućim i postojećim poduzetnicima i postanite član mentorske mreže BOND 2!


Tekst Poziva, Upute za prijavitelje i prijavnu dokumentaciju preuzmite ovdje.

bottom of page