top of page

Uskoro se otvara Poziv za ulaganja u digitalnu i zelenu tranziciju poduzeća!

Mikro, mala i srednja poduzeća koji su registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje dvije godine prije dana predaje projektnog prijedloga uskoro će imati priliku javiti se na javni poziv „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“.

U okviru tematskog cilja „Sanacija krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i njezinih socijalnih posljedica te priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva“, unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ temeljem instrumenta „REACT-EU”.

Kao jedan od 6 prioriteta Europske komisije za razdoblje od 2019. do 2024. je i Europa spremna za digitalno doba. Kroz razvoj digitalne strategije, Europska komisija će poticati razvoj i implementaciju digitalnih rješenja kojima se:

1. otvaraju nove prilike poduzećima;

2. potiču razvoj pouzdane tehnologije;

3. podupire otvoreno i demokratsko društvo;

4. omogućuju dinamično i održivo gospodarstvo;

5. pomaže u borbi protiv klimatskih promjena i zelenoj tranziciji.


Pozivom se želi potaknuti MSP-ove:

- na korištenje digitalnih tehnologija i rješenja u poslovnim procesima sa svrhom povećanja učinkovitosti, kompetitivnosti i internacionalizacije poslovanja

- na primjenu digitalnih i zelenih tehnologija i rješenja u proizvodnim procesima sa svrhom optimizacije poslovanja, smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitijeg korištenja resursa u proizvodnji

- na prelazak na kružno gospodarstvo


Za adekvatnu prilagodbu poslovanja MSP-ova zelenim i digitalnim ciljevima, osim ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, kroz ovaj Poziv podržat će se i dodatna ulaganja u razvoj znanja, vještina i kompetencija zaposlenika MSP-ova te korištenje savjetodavnih usluga u pronalasku odgovarajućih rješenja.

U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti za početna ulaganja MSP povezana s:

- osnivanjem nove poslovne jedinice,

- proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice,

- diversifikaciju proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili

- temeljitu promjenu u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice, praćenu unaprjeđenjem i inoviranjem poslovanja i organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva razvojem novih kompetencija, povećanjem proizvodnje, povećanjem izvoza i očuvanjem postojećih te stvaranjem novih radnih mjesta.


Najniža vrijednost potpore koja će se moći dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 HRK, a najviša vrijednost potpore koja će se moći dodijeliti pojedinom projektu iznosit će 7.500.000,00 HRK, a intenzitet potpore bit će u iznosu od 35 - 70%.

Comentários


bottom of page