top of page

PROJEKT PAZIN UP

Korisnik:  Grad Pazin

Partner: Razvojna agencija srce Istre

Suradnici: Veleučilište u Rijeci i Udruženje obrtnika Pazin

Ukupna vrijednost projekta: 2.901.381,39 HRK

EU sufinanciranje projekta: 2.730.093,31 HRK

Trajanje projekta: 01.02.2018. do 01.08.2019.

Kontakt osoba:

Sandra Frančula

Suradnica u administrativnim poslovima ureda i projektima

Razvojna agencija srce Istre

E-mail: info@rasi.hr

 

Opis projekta:

Kroz projekt Poduzetnički inkubator u Pazinu, rekonstruirati će se i adaptirati nekorišteni poslovni prostor u Pazinu te omogućiti budućim korisnicima – poduzetnicima početnicima, pet potpuno uređenih i opremljenih poslovnih prostora za početak poduzetničke djelatnosti, multimedijski prostor za održavanje radionica i sastanaka te ured voditelja inkubatora. Kreirati će se proizvodi i usluge koje koriste poduzetnici početnici u razvoju svog poslovanja, sa svrhom privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u MSP sektoru. Odgovor je to na realne potrebe lokalnog gospodarstva i poduzetništva koje su uvjetovane globalnim gospodarskim i tržišnim kretanjima, ali i stanjem lokalnog gospodarstva i poduzetničke klime.

 

Svrha projekta je uspostaviti poslovno-potpornu infrastrukturu Poduzetničkog inkubatora u Pazinu s povezanim uslugama za poduzetnike-početnike. U okviru inkubatora kao poduzetničke infrastrukture, korisnicima će na raspolaganje biti stavljena opća i specijalizirana infrastruktura, oprema i povezane usluge potrebne poduzećima u njihovim početnim koracima u učvršćivanju poslovanja i osiguranja dostatnih kapaciteta za nastavak poslovanja na otvorenome tržištu s razvijenom konkurencijom iz zemlje i inozemstva. Kapaciteti inkubatora odgovarat će na potrebe poduzetnika-početnika, odnosno na zahtjeve koji se pred njih postavljaju u segmentima poslovanja, razvoja ljudskih resursa, poslovnog upravljanja, iznalaženja financijskih sredstava za daljnja ulaganja, umrežavanje i razmjenu ideja sa ostalim poduzetnicima ali i širim spektrom dionika iz ostalih područja, naročito u početnom razdoblju poslovanja.

 

Očekivani rezultati projekta čija će realizacija doprinijeti postizanju navedene svrhe su sljedeći:

 

  • Uspostavljen, opremljen i funkcionalan Poduzetnički inkubator kao poslovno-poduzetnička infrastruktura u Pazinu namijenjen poduzetnicima-početnicima;

  • Kreirani proizvodi i usluge infrastrukture koji koriste poduzetnici početnici u razvoju svog poslovanja, a sa svrhom privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u MSP sektoru;

  • Unaprijeđeni kapaciteti za suradnju  poduzetnika-početnika međusobno, ali i u odnosu na ostala (postojeća) poduzeća u smjeru pojačane razmjene poduzetničkih ideja i svih ostalih segmenata znanja sa ciljem razvijanja novih proizvoda s visokom razinom konkurentnosti na otvorenome tržištu;

  • Osnažena svijest šire poslovne zajednice o značaju aktivnosti Poduzetničkog inkubatora u Pazinu kao temeljne pretpostavke za razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poboljšana svijest šire javnosti o važnosti inkubatora u segmentu gospodarskog rasta i razvoja, otvaranja novih radnih mjesta i poslovnih prilika za stanovništvo na lokalnoj ali i široj regionalnoj razini.

bottom of page